Ripples of life

genre

Drame

durée

2 h 03

réalisateur

Wei Shujun

acteurs

Zishan Yang, Miyi Huang, Yang Liu, Chunlei Kang, Ming Liang, Jin Yang, Jiajia Wang, Pingdao Yang, Song Chuan, Yixiang Zhai, Jun Geng, Xufeng Huang, Kang Luo, Meng Zhou, Nan Cui

Pays